Кога и каде е измерена најниската температура во Македонија?!

Најниска температура во Македонија е измерена во 1954 година  и тоа во Берово (-31,5°C)

Ваквата температура во Македонија е евидентиран како најниска температура од 1925 година.

Највисока снежна покривка во Македонија е забележана во 2006 година и тоа на Попова Шапка (215 цм).